tlo_gora1.png

Piszemy o tym, co istotne dla przedsiębiorców i nie tylko dla nich, bo przecież każdy z nas jest podatnikiem. Aby ułatwić poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, formularzy i procedur, w przystępny sposób omawiamy ważne i aktualne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące podatków.

Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

Rośnie zainteresowanie przepisami o IP box wśród programistów. Ta grupa podatników może stosunkowo łatwo skorzystać z preferencyjnej 5-proc. stawki opodatkowania, ponieważ efekt ich prac niejako z automatu podlega ochronie prawa autorskiego, bez potrzeby przechodzenia jakichkolwiek for

Zastosowanie ulgi B+R umożliwia pomniejszenie dochodu o kwotę wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które już wcześniej zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu. Istota mechanizmu sprowadza się de facto do dwukrotnego rozliczenia określonej kategorii

W ramach kolejnych rozwiązań mających na celu uszczelnienie sytemu VAT przedsiębiorcy poza weryfikowaniem faktur pod kątem stosowania płatności w trybie split payment, będą dodatkowo zmuszeni do sprawdzenia kontrahenta w nowym wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skar

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, która najprawdopodobniej już z dniem 1 września 2019 r. wprowadzi rewolucyjne zmiany w krajowym systemie podatku od towarów i usług, m.in. zastępując dotychczasową procedurę odwrotnego obciążenia obligatoryjnym mechanizmem podzie

W kontekście reformy systemu podatkowego, realizowanej w ramach tzw. polityki 3xP, Ministerstwo Finansów szczególnie podkreśla wprowadzenie z początkiem 2019 roku obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%. Które podmioty mogą skorzystać z tej preferencji?

Do jakiego poziomu zwiększono limit odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych? Jak rozliczać w 2019 roku leasing i czy na zawarciu umowy przed końcem 2018 można skorzystać? Czy ograniczono możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samoch

Podatnikom, których obejmuje obowiązek dokumentacyjny w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zostało już niewiele czasu na wywiązanie się z niego. Dla większości z nich 1 października 2018 r. będzie ostatnim dniem do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

Na czym polega mechanizm split payment, od kiedy zaczyna obowiązywać i jak nie dopuścić do zablokowania nadwyżki środków pieniężnych na dedykowanym rachunku VAT? Odpowiadamy na te nurtujące obecnie wielu przedsiębiorców pytania.

Przedstawiamy listę czynności, których dokonanie świadczy o zachowaniu należytej staranności przy rozliczeniu VAT. Opracowanie oparto na podstawie dotychczasowej praktyki organów podatkowych oraz opublikowanej 25 kwietnia "Metodyce" Ministerstwa Finansów, stanowiącej zbiór wskazówek,

W tej części cyklu koncentrujemy się na najistotniejszych zmianach dotyczących małych przedsiębiorców. Wyjaśniamy na czym polega split payment, szeroko omawiamy temat JPK, włącznie z potencjalnymi sankcjami w razie niezłożenia pliku w terminie.

Rok 2018 przynosi kolejne rewolucje w przepisach podatkowych. Dziś omawiamy pierwszą część istotnych zmian.

Spółka z o.o. cieszy się ogromną popularnością, ponieważ pozwala prowadzić biznes względnie bezpiecznie, wyłączając odpowiedzialność osobistą wspólników za zobowiązania spółki wobec kontrahentów. Chociaż od tego roku mali podatnicy CIT korzystają z preferencyjnej 15-proc.

Obciążenia podatkowe związane z objęciem udziałów w spółce w zamian za aport stanowią istotną barierę, hamującą rozwojowe inicjatywy wspólników. Dlatego też planując wniesienie udziałów (akcji) spółki kapitałowej jako aportu do innej spółki kapitałowej warto rozważyć

Odpowiadamy na pytanie jak ująć w kosztach podatkowych zakup nieruchomości oraz dokonujemy przeglądu dostępnych metod amortyzacji tego szczególnego składnika majątku. W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki, dzięki którym możliwe jest skrócenie okresu amortyzacji lokalu do 10

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.