PIT/CIT

Warunki uprawniające do zastosowania 9% stawki CIT

W kontekście reformy systemu podatkowego, realizowanej w ramach tzw. polityki 3xP (czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności), Ministerstwo Finansów szczególnie podkreśla wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%. Trzeba przyznać, że jest to spora zachęta dla spółek kapitałowych do pozostania w polskiej jurysdykcji podatkowej, ponieważ faktycznie niewiele krajów Unii Europejskiej oferuje niższą stawkę opodatkowania.
CIT 9% dla kogo?
Preferencyjna 9-proc. stawka CIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. i nie przysługuje w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych z zysków kapitałowych (źródła, o którym mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Skorzystają z niej jednak wyłącznie podmioty posiadające status małego podatnika oraz rozpoczynające działalność, w pierwszym roku podatkowym, o ile podmioty te nie zostały utworzone w określonych okolicznościach, np. w wyniku działań restrukturyzacyjnych. Ograniczenie dotyczy m.in. spółek dzielonych i spółek powstałych w wyniku podziału, czy też w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Podatnicy utworzeni w ten sposób nie będą mogli stosować preferencyjnej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że podatnicy spełniający ww. kryteria mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu 9-proc. stawki podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 1.200.000 euro. Przeliczenia powyższego progu wyrażonego w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Reasumując, dla większości spółek kapitałowych, aby skorzystać z omawianych preferencji, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:

- posiadanie statusu małego podatnika lub podjęcie po raz pierwszy działalności;

- nieprzekroczenie progu 1.200.000 euro przychodu w roku podatkowym.

Na marginesie warto wyjaśnić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 10) jest podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Jak natomiast wynika z uchwalonej przez Sejm 9 listopada 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. „Pakiet MŚP”) próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika CIT ulega podwyższeniu do 2.000.000 euro. Mówi o tym przepis art. 8 pkt 1 lit. a ustawy nowelizującej, który jednak wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2020 r.


Preferencyjna 9-proc. stawka CIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. i nie przysługuje w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych z zysków kapitałowych (źródła, o którym mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Skorzystają z niej jednak wyłącznie podmioty posiadające status małego podatnika oraz rozpoczynające działalność, w pierwszym roku podatkowym, o ile podmioty te nie zostały utworzone w określonych okolicznościach, np. w wyniku działań restrukturyzacyjnych. Ograniczenie dotyczy m.in. spółek dzielonych i spółek powstałych w wyniku podziału, czy też w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Podatnicy utworzeni w ten sposób nie będą mogli stosować preferencyjnej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że podatnicy spełniający ww. kryteria mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu 9-proc. stawki podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 1.200.000 euro. Przeliczenia powyższego progu wyrażonego w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Reasumując, dla większości spółek kapitałowych, aby skorzystać z omawianych preferencji, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:

- posiadanie statusu małego podatnika lub podjęcie po raz pierwszy działalności;

- nieprzekroczenie progu 1.200.000 euro przychodu w roku podatkowym.

Na marginesie warto wyjaśnić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 10) jest podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Jak natomiast wynika z uchwalonej przez Sejm 9 listopada 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. „Pakiet MŚP”) próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika CIT ulega podwyższeniu do 2.000.000 euro. Mówi o tym przepis art. 8 pkt 1 lit. a ustawy nowelizującej, który jednak wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2020 r.

Obserwuj nasz FanPage i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kanecelarii MyAdvice, z wykształcenia prawnik i ekonomista. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kanecelarii MyAdvice, z wykształcenia prawnik i ekonomista. Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.