VAT

Obowiązkowy split payment

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, która najprawdopodobniej już z dniem 1 września 2019 r.* wprowadzi rewolucyjne zmiany w krajowym systemie podatku od towarów i usług, m.in. zastępując dotychczasową procedurę odwrotnego obciążenia obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności – split payment.

*Ostatecznie, w tekście ustawy uchwalonym przez Sejm 19 lipca 2019 r., termin został wydłużony do 1 listopada 2019 r.
Obowiązkowy split payment VAT

Projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów nakłada obowiązek stosowania podzielonej płatności na nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, o ile kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15.000 zł. Poniżej tej wartości przekazanie kwoty podatku wynikającej z faktury na dedykowany rachunek VAT kontrahenta pozostaje dobrowolnym wyborem. Załącznik nr 15 [kliknij tutaj, aby pobrać] obejmuje wszystkie towary wymienione dotychczas w załącznikach nr 11 oraz 13, a także usługi wyszczególnione w załączniku nr 14. Chodzi zatem przede wszystkim o towary i usługi uznawane za wrażliwe (np. złom, stal, sprzęt elektroniczny, roboty budowlane). Nowelizacja likwiduje krajowy mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Tym samym, przy krajowych dostawach towarów lub świadczeniu usług objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem sprzedawca będzie wystawiał fakturę zawierającą wartość netto i brutto oraz będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego z tej transakcji.

Projektodawca zastrzegł jednak, że gdy tylko wartość świadczenia wyszczególnionego w katalogu z załącznika nr 15 opiewa na kwotę 15.000 zł i wyżej, to wystawca faktury dokumentującej daną dostawę towaru lub usługę ma obowiązek umieszczenia na niej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% wartości kwoty podatku wykazanej na fakturze. Sankcja zostanie wymierzona, jeśli nabywca dokona rozliczenia z pominięciem mechanizmu split payment. W analogicznej wysokości może zostać wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe wobec kontrahenta, który uchybił obowiązkowi zapłaty faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik może uniknąć sankcji administracyjnej, jeśli druga strona transakcji rozliczyła całą kwotę VAT wynikającą z faktury. Nieuniknione natomiast będą sankcje karnoskarbowe, w postaci grzywny nawet do 720 stawek dziennych. Z kolei podatnik, który reguluje należność poprzez split payment skutecznie zwalania się z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie VAT świadczeniodawcy.

Przedsiębiorców zapewne ucieszy wiadomość, że środki zgromadzone na dedykowanym rachunku VAT będą mogły posłużyć zapłacie również innych zobowiązań publicznoprawnych, np. zaliczek na podatek dochodowy, podatku akcyzowego, a także składek ZUS.

Omawiany projekt przewiduje jednocześnie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT, które to jednak mają wejść w życie dopiero z początkiem 2020 roku. Od tej pory przedsiębiorcy nie będą mieli prawa do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych fakturami z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli tylko rozliczyli transakcję w inny sposób.

Projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów nakłada obowiązek stosowania podzielonej płatności na nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, o ile kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15.000 zł. Poniżej tej wartości przekazanie kwoty podatku wynikającej z faktury na dedykowany rachunek VAT kontrahenta pozostaje dobrowolnym wyborem. Załącznik nr 15 [kliknij tutaj, aby pobrać] obejmuje wszystkie towary wymienione dotychczas w załącznikach nr 11 oraz 13, a także usługi wyszczególnione w załączniku nr 14. Chodzi zatem przede wszystkim o towary i usługi uznawane za wrażliwe (np. złom, stal, sprzęt elektroniczny, roboty budowlane). Nowelizacja likwiduje krajowy mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Tym samym, przy krajowych dostawach towarów lub świadczeniu usług objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem sprzedawca będzie wystawiał fakturę zawierającą wartość netto i brutto oraz będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego z tej transakcji.

Projektodawca zastrzegł jednak, że gdy tylko wartość świadczenia wyszczególnionego w katalogu z załącznika nr 15 opiewa na kwotę 15.000 zł i wyżej, to wystawca faktury dokumentującej daną dostawę towaru lub usługę ma obowiązek umieszczenia na niej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% wartości kwoty podatku wykazanej na fakturze. Sankcja zostanie wymierzona, jeśli nabywca dokona rozliczenia z pominięciem mechanizmu split payment. W analogicznej wysokości może zostać wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe wobec kontrahenta, który uchybił obowiązkowi zapłaty faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik może uniknąć sankcji administracyjnej, jeśli druga strona transakcji rozliczyła całą kwotę VAT wynikającą z faktury. Nieuniknione natomiast będą sankcje karnoskarbowe, w postaci grzywny nawet do 720 stawek dziennych. Z kolei podatnik, który reguluje należność poprzez split payment skutecznie zwalania się z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie VAT świadczeniodawcy.

Przedsiębiorców zapewne ucieszy wiadomość, że środki zgromadzone na dedykowanym rachunku VAT będą mogły posłużyć zapłacie również innych zobowiązań publicznoprawnych, np. zaliczek na podatek dochodowy, podatku akcyzowego, a także składek ZUS.

Omawiany projekt przewiduje jednocześnie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT, które to jednak mają wejść w życie dopiero z początkiem 2020 roku. Od tej pory przedsiębiorcy nie będą mieli prawa do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych fakturami z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli tylko rozliczyli transakcję w inny sposób.

Jeśli ten artykuł okazał się dla Ciebie wartościowy i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT, to polub nasz FanPage i zadawaj pytania w komentarzach.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kancelarii prawno-podatkowej MyAdvice.
Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.
autor_tekstu.png
Autorem tekstu jest Paweł Anuszczyk, doradca podatkowy w kancelarii prawno-podatkowej MyAdvice.
Więcej o Pawle dowiesz się tutaj.

Autorzy

tlo_gora1.png
Blog prowadzony jest przez kancelarię prawno-podatkową MyAdvice. Autorzy tekstów są doradcami podatkowymi, kreatywnymi i dynamicznymi prawnikami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. 
Szukasz pomocy prawnej? Potrzebujesz obsługi księgowej? Odwiedź MyAdvice.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

© 2017 BLOG PODATNIKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.